A projekt előzményei és célkitűzéseinek rövid bemutatása

I. A projekt előzményei, és célkitűzéseinek rövid bemutatása

Projektünk célja, konzorciális partnerségben együttműködve Győr és Mosonmagyaróvár város közterületein és intézményi keretein belül élő hajléktalan személyek lakhatási szubvencionálása, az egyéni és csoportos szociális munka módszereinek alkalmazásával.

A lakhatás biztosítása és a párhuzamosan zajló humán-szolgáltatások együttes hatásaként elérni kívánt célunk, hogy rövid és hosszútávon tartós fizikai és mentális állapotjavulást érjünk el projektbe bevont személyek esetében.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, hármas konzorciumi formában. A pályázat során elnyert, allokálásra felhasználható forrás mindösszesen: 97.096.482.-Ft.

Szervezeti szinten a konzorcium a következő feladatokat látja el a hajléktalan-ellátás területén:

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

Az intézmény feladata a hajléktalan személyek testi, lelki egészségének védelme, az önálló életvitelre való képesség kialakítása illetve helyreállítása, az ellátottak társadalmi integrációjának elősegítése. A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat önkormányzati költségvetésű szervezet, melynek részlegei 270, időszakosan 330 hajléktalan személy ellátását képesek biztosítani.

Szállást nyújtó részlegei között említhetjük meg az intézmény Hajléktalanok Otthonát, Átmeneti Szállását, Éjjeli Menedékhelyét, Rehabilitációs Otthonát illetve szezonális jelleggel működő Téli Krízisszállóját.

Segítőház Alapítvány

Konzorciumi részt vevő, a szintén győri illetékességű Segítőház Alapítvány, amely szervezetet 1997-ben azzal a céllal hozta létre két alapítója, hogy az önhibájukból vagy azon kívül hátrányos helyzetben élő, elsősorban utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyeken az esélyegyenlőségi célokat szem előtt tartva segítsen.

Legfőbb célkitűzésnek számít a mai napig azon cél elérése, hogy az utcai hajléktalanok számát a méltánytalan társadalmi helyzetből drasztikusan, az Alapítvány által működtetett összesen kettő Utcai Szociális Szolgálat működtetésével csökkentse.

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény integrált intézmény egyik szervezeti egysége a Hajléktalan Ellátás. A Hajléktalan Ellátás keretében működik a Hajléktalanok Nappali Melegedője 30 fő engedélyezett létszámmal és a Hajléktalanok Átmeneti Szállója hol 43 fő ellátására van lehetőség. A Hajléktalan Szálló 2011-ben 2010-INT-29 pályázat keretében felújításra, valamint a 2010-INT-27 pályázatból bővítésre került, melynek keretében 15 fővel nőtt a befogadó képessége.

II. Projektünk horizontális célkitűzései

A következőkben rövid összegző áttekintést szeretnénk nyújtani a projekt célkitűzéseiről:

 1. Az utcán élő hajléktalan ellátottak önálló lakhatási lehetőségeinek kialakítása, valamint a lakhatás hosszú távú fenntarthatóságának érdekében fejlesztésekkel történő támogatása. (30 fő)
 2. Az intézményi ellátottak lakhatásának az előkészítése, támogatása, önálló lakhatásuk koordinálása személyre szabott fejlesztés alapján. (23 fő)
 3. Az utcán élő hajléktalan ellátottak intézményi integrációjának koordinálása. (23 fő)
 4. Az utcán élő hajléktalan ellátottak egyéni fejlesztése mentális állapotjavulásuk elérése érdekében. (24 fő)

III. Színtereink

 1. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat: (Győr)

  Az intézményből 20 fő kiköltözését fogjuk javasolni, illetőleg támogatni, ebből 10 fő az átmeneti szállóról, míg 10 fő a rehabilitációs otthonból költözik majd ki önálló lakhatási feltételek közé.

  Ezzel párhuzamosan a költözők által generált, felszabadult férőhelyeken az elsődleges célcsoport (utcai hajléktalanok) intézményi integrációját végezzük el 20 fő esetében.

 2. Segítőház Alapítvány: (Győr)

  A győri utcai ellátottak közül 30 fő önálló lakhatási lehetőségének kialakítása és fejlesztése, az egyéni fejlesztési tervben meghatározott ideig történő támogatása.

 3. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény: (Mosonmagyaróvár)

  A konzorciumi tag 3 fő hajléktalan személynél tűzi ki célul az önálló lakhatást, valamint 3 fő intézményi integrációját végzi el a felszabadult férőhelyeken.

IV. Célcsoportot célzó fejlesztő szolgáltatásaink

 1. Önálló lakhatásra való felkészítés.
 2. Csoportos addiktológiai tanácsadás.
 3. Egyéni addiktológiai tanácsadás.
 4. Kulcskompetenciák csoportos fejlesztése.
 5. Kulcskompetenciák egyéni fejlesztése.
 6. Mentálhigiénés csoport.
 7. Intézményi integrációt elősegítő csoportok.
 8. Élménypedagógia.
 9. Szabadidős foglalkozások.
 10. Utógondozó szociális munka biztosítása a kiköltözötteknek

Célcsoportot közvetlenül célzó egyéb szolgáltatásaink

 1. A programba vont személyek étkeztetése.
 2. Krízis telefon működtetése.
 3. „TÁMPONT” tanácsadói iroda működtetése.

V. A projekt várható eredményei

A projekt keretében a közterületen élő hajléktalanok számának csökkentése mellett a program végrehajtása során a hajléktalanok személyiségében végbemenő változások indukálása és irányítása központi feladatot jelent.

A megvalósuló tevékenységek által olyan közvetett célok érhetők el, mint a projekt közvetlen céljai közé tartozó társadalmi elfogadottság, a nyilvánosság, a társadalmi szolidaritás mikró-makró szinten történő erősítése.

Az önálló lakhatás megteremtésének hozadékaként várakozásunk szerint javulnak a támogatásban részesülők társadalmi kapcsolatai, erősödik a természetes támogató rendszerük, amely tovább támogatja a tartós társadalmi beilleszkedésüket.

A nyilvánosság bevonásával, a szociális szféra együttműködésének erősítésével célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra a társadalmi problémára, ami a kezelés komplexitása eredményeként, a város minden egyes tagja számára társadalmi hasznot jelent.

Tágas városom kis lakásra cserélem II.

LEM2

Legfrissebb híreink

Zárórendezvény 2014. 02. 18.

2014. február 26-án szerdán 9:30-as kezdettel tartja a „Tágas városom kis lakásra cserélem projekt záró-rendezvényét a Bridge Hallgatói és Oktatói Klubban.

A rendezvényen részt vevők átfogó képet kaphatnak az elmúlt 18 hónap eredményeiről, valamint a várható pályázati lehetőségekről is.

Időpont: 2014.02.26.

9:30-12:30

Helyszín: Bridge Hallgatói és Oktatói Klub

9026 Győr Kálóczy tér 6.

Sajtóközlemény

http://palyazat.gov.hu/event/945655

Szükségletfelmérés 2. 2013.01.31

2013. január 31.

Elkészült a „Tágas városom kis lakásra cserélem" projekt szükségletfelmérése a győri hajléktalanok körében.

„A kutatás célja a győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat által megvalósuló Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretei között elnyert TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-0010 azonosítószámú, „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása" című projekthez kapcsolódó résztvevők szükségleteinek, kompetenciáinak, motivációs ténye-zőinek átfogó kérdőíves felmérése."

Szükségletfelmérés letöltése

Szükségletfelmérés 1. 2013.01.31

„A győri Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézetének Szociális Munka Tanszéke a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat "Tágas városom kis lakásra cserélném" című TÁMOP – 5.3.3-11/2 pályázatának keretei között a következő hónapokban felméri a győri hajléktalan emberek szükségleteit."

http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/hajlektalanok_helyzetet_merik_fel_gyorben/2306384/

Szükségletfelmérés letöltése